Archief Lier maakt historische oorkondes toegankelijk

29 mei 2018 - 10:35

Nieuws

Dankzij de succesvolle en dynamische vrijwilligerswerking in het stadsarchief kan u voortaan ruim 1.800 historische oorkondes nalezen in perfect Nederlands.De oudste oorkonde dateert van 1255 , de meest recente van 1803

10 jaar geleden startte archiefvrijwilliger Dirk De Wever onder leiding van voormalig stadsarchivaris wijlen Luc Coenen samen met enkele andere archiefvrijwilligers een monnikenarbeid: de transcriptie met korte samenvatting (regest) van circa 1.800 historische oorkonden van de stad Lier, voornamelijk in het Middelnederlands en het Latijn geschreven. Voor de transcriptie van een mooie deelcollectie rond het Lierse begijnhof en de abdij van Nazareth zorgde classicus Jef Van den Bergh.

Het Magnum Opus bestaande uit 6 boekdelen is nu klaar. Het vormt ontegensprekelijk een nieuwe mijlpaal in de ontsluiting van de omvangrijke collectie van het Archief Lier. Het creëert een bijkomende en nieuwe toegang voor historici en andere geïnteresseerden tot onze lokale geschiedenis. Dankzij deze transcriptie met regest zijn deze bronnen toegankelijk zonder dat de vaak kwetsbare originelen moeten getoucheerd worden. Die kunnen nu in optimale omstandigheden bewaard blijven.

Zowel het werk van Dirk De Wever als dat van Jef Van den Bergh kan voortaan op afspraak geraadpleegd worden in de leeszaal van het Archief . Een afspraak kan u online aanvragen via de website van de stad . De raadpleging kan op maandagnamiddag van 15 tot 19 uur en donderdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur.

Tekst: LR

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.