Archeologisch onderzoek op sionsite

04 mei 2014 - 18:48

Nieuws

Met het oog op de realisatie van het stadsontwikkelingsproject Sion, werden de voormalige stadsmagazijnen tijdens de voorbije maanden afgebroken. Nu de sloop voltooid is, start het archeologisch onderzoek van de site.

In september 2011 werden in het kader’ van een archeologische prospectie, op de Sionsite reeds een aantal proefputten gemaakt. Omwille van de toen nog bestaande bebouwing en het slechte weer werd het onderzoek stopgezet. Nu de gebouwen gesloopt zijn, wordt het archeologisch vooronderzoek hernomen. In functie hiervan werd reeds ene randbemaling geplaatst, om de grondwaterstand te verlagen. Door middel van een raster van proefsleuven zal het volledige terrein gescreend worden.

Volgende week wordt gestart met het graven van de noord-zuid georiënteerde proefsleuven, die 2 meter breed zijn en dit op een tussenafstand van 12 meter. Op basis van een oude Ferrariskaart wordt gehoopt het Sionsklooster te kunnen lokaliseren. Het gaat om de kloostergebouwen met kerk, een grafveld, een waterpartij en de tuinzone. Het onderzoek gebeurt onder toezicht van Onroerend Erfgoed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.