150 jaar koninklijke grote harmonie (retro – 196)

20 jun 2020 - 10:32

Nieuws

In april 1977 vierde de Koninklijke Grote Harmonie – ondertussen helaas van het muziektoneel verdwenen – met de nodige luister het 150-jarig bestaan. Naast een ontvangst in het stadhuis, een academische zitting en een muziekshow op de Grote Markt, volgde een jubileumconcert in de feestzaal van het Casino.

De harmonie werd opgericht op 1 augustus 1827. Toen Willem I van de Nederlanden in 1829 een bezoek bracht aan Lier, werd hij mede verwelkomd door de harmonie. Als blijk van waardering werd de naam van Oranje Harmonie toegekend. Na de Belgische omwenteling moest deze naam gewijzigd worden in Grote Harmonie. In 1843 luidde onenigheid in de rangen tot een eerste crisisperiode. Toen in 1877 het 50-jarig bestaan werd gevierd, telde de harmonie opnieuw liefst 230 leden. De eerste 25 jaar werd gerepeteerd in het lokaal ‘Ons Vermaak’ op de Grote Markt. Vervolgens werd verhuisd naar den Eycken Boom en vanaf 1855 naar het Casino, waar op de kiosk in de tuin tal van concerten en tuinfeesten werden gegeven en opgeluisterd. Tijdens Wereldoorlog I lagen de activiteiten zo goed als stil. In 1927 werd het 100-jarig bestaan gevierd. Werd Wereldoorlog II overleefd, dan volgde na 1952 een nieuwe moeilijke periode. Toen de harmonie het 150-jarig bestaan vierde, gebeurde dit onder het voorzitterschap van Marcel Kempenaers met 60 muzikanten en bestuursleden.

Tekst: DéBé

Foto: CDa

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.