Heb je een bericht voor ‘Lier Belicht’? Wil je iets kwijt of iets mededelen?

Geen probleem. Neem contact op met Mon Rottiers (0496-20 30 06 of Rottiers.Raymond@telenet.be), Herman De Belder (0477-59 42 78 of herman.debelder@skynet.be) of Luc Peeters (0488-57 07 78 – enkel sms – of lucpeeters.priv@gmail.com).

ZEER RECENT BELICHT

HUISHOUDELIJK AFVAL IN IVAREM-GEMEENTEN KENT FORSE STIJGING

NIEUWS VAN HET VACCINATIEFRONT

LIER NAM AFSCHEID VAN SUPER-EEUWELINGE JULIA VAN HOOL

VOLG DE ‘BROEIHAARD’ KUNSTROUTE

EERLIJKE KOFFIE IN OXFAM-WERELDWINKEL

TWEEDE CORONAPRIK VOOR LIERSE BURGEMEESTER

VACCINATIECENTRUM ZOEKT PRIKPARTNERS

AGB KOOPT VOETBALTERREIN VAN SK BACWALDE

HERDENKINGSBOS AAN BEGRAAFPLAATS KLOOSTERHEIDE

LANGE ZOMER IN HET PARK

ELEKTRISCHE LAADPALEN WINNEN AAN POPULARITEIT

ACV-ACTIE VOOR TIJDSKREDIET

JURIDISCH STEEKSPEL OMTRENT SPEELPLEIN IN BOECHOUT

AUTOLOZE ZONDAG IN LIER

485 EURO VOOR VRIJE BASISSCHOOL KONINGSHOOIKT

VEERLE BRAWERS: VOORBEELDIGE WIJK-WERKER BIJ DE STAD LIER

STORMDEPRESSIE LAAT SPOREN NA

LANDELIJKE GILDE PRESENTEERT TWEE NIEUWE WANDELINGEN

RIPSPIQUE-BOEGBEELD THEO DE VOS OVERLEDEN

279.095 EURO SUBSIDIES VOOR ‘EIGEN KWEEK’

CAMPAGNE TER PROMOTIE VAN GEBRUIK THUISLOKET

LIONS CLUB LIER TWEE NETEN FOCUST OP DE JEUGD

OPNIEUW BEROERING ROND VERKAVELINGSPLANNEN ‘BEYERSE VELDEN’

SPRANG DUFFEL BEKROOND PROJECT SCHOLENWEDSTRIJD LIONS LIER TWEE NETEN

OVERWEGINGEN BIJ HET GRAFVELD VAN HET SIONSPLEIN

CATS & DOGS OPENT WINKEL IN LIER

AL 24.354 VACCINS GEZET IN PALLIETERLAND

STAD KOOPT TEKENING VAN FRED BOGAERTS

ONLINE INFOAVOND VAN SCHOLENGEMEENSCHAP HELIKS

VIERDE LIVESTREAM CONCERT

DE VRIJWILLIGERS VAN ARTISJOK

CYBERCRIMINALITEIT NEEMT ZIENDEROGEN TOE

BESCHERMINGSMAATREGELEN VOOR HET STADSPARK

AFTELLEN NAAR DE OPENING VAN ‘THE START’

ARTISJOK OPENT 3 NIEUWE POP-UP GALERIJEN

POP-UP SELFIE STATION IN JEUGDCENTRUM MOEVEMENT

JULIA VAN HOOL OVERLEDEN

NIEUWS VAN HET VACCINATIECENTRUM PALLIETERLAND

ANPR-CAMERA’S BEWIJZEN HUN NUT

BOLDERBAR EN CITY GOLF GAAN HAND IN HAND

LIER BELICHT

De nieuwssite ‘Lier Belicht’ (www.lierbelicht.be) die op initiatief van Raymond Rottiers in 2013 van start ging, wenst op een verzorgde en kwaliteitsvolle manier gebeurtenissen, evenementen en figuren uit Lier en onmiddellijke omgeving te ‘belichten’. Alle domeinen van het maatschappelijke leven komen daarbij aan bod: het sociale, het politieke, het economische, het culturele, het sportieve.

Het uitgangspunt voor deze nieuwssite vormt de vaststelling dat de wereld van de communicatie, de berichtgeving, de duiding en de uitwisseling van informatie in het algemeen en van de journalistiek in het bijzonder, voortdurend in beweging is. De laatste jaren komen de gedrukte media – de gekende uitzonderingen niet te na gesproken – steeds meer onder druk te staan en kennen de nieuwe media – met inbegrip van de digitale nieuwssites – een niet te stuiten opgang.

‘Lier Belicht’ is in belangrijke mate een gevisualiseerde nieuwssite waarin het beeld – onder de vorm van originele, exclusieve en kwaliteitsvolle foto’s – een prominente plaats inneemt. Om het verhaal te vervolledigen wordt het beeldmateriaal aangevuld met bijhorende, eveneens originele en exclusieve, teksten.

DE REDACTIE

Tenzij anders vermeld zijn de foto’s van de hand van initiatiefnemer en fotograaf Raymond Rottiers. Als houder van een A-FIAP won hij tal van fotowedstrijden en bekwam hij meerdere onderscheidingen in eigen land en in het buitenland. Als fotojournalist beschikt hij over een ruime ervaring en verleende hij zijn medewerking aan diverse weekbladen en publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek.

De bijhorende teksten zijn van de hand van Herman De Belder (initialen DéBé). Hij verdiende eveneens zijn sporen als journalist-in-bijberoep en schreef voor verscheidene Nederlandstalige en Franstalige dagbladen, diverse weekbladen en magazines. Bovendien is hij de auteur van tal van publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek en bekleedde hij bestuursfuncties in tal van nationale en internationale journalistenverenigingen.

Fotografische bijdragen worden eveneens geleverd door Luc Peeters, afgestudeerde van het Narafi in Brussel. Als student verzorgde hij al reportagewerk voor de nieuwsdienst van GVA. Als persfotograaf leverde hij beeldmateriaal aan diverse Vlaamse kranten en tijdschriften. Hij stond aan het hoofd van een fotopersagentschap en voerde ook internationale opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met Reuters. Omstreeks 2000 deed zich een belangrijke carrièreswitch voor en concentreerde hij zich niet langer op de veeleisende harde nieuwsgaring. Hij legde zich nu toe op de sector van de events, festivals en public relations. Gedurende 25 jaar verzorgde hij de fotografie van de shows in het Antwerps Sportpaleis. Luc die ook gespecialiseerd is in luchtfotografie, won tal van nationale en internationale fotowedstrijden. Momenteel is hij vooral op lokaal vlak actief. Contact is mogelijk via lucpeeters.priv@gmail.com en 0480-57 07 78 (enkel sms).

CONTACT

Is mogelijk via Rottiers.Raymond@telenet.be, gsm 0496-20 30 06 of herman.debelder@skynet.be, gsm 0477-59 42 78 of Luc Peeters, lucpeeters.prive@gmail.com

COPYRIGHT

Niets uit de nieuwssite ‘Lier Belicht’ mag – noch in woord, noch in beeld – worden gekopieerd, vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of openbaar gemaakt – in welke vorm of op welke wijze ook -, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de volledige redactie.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

Rottiers Raymond, Eeuwfeestlaan, 25 b1, 2500 Lier (Rottiers.Raymond@telenet.be, gsm 0496-20 30 06).

 

 

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK