Heb je een bericht voor ‘Lier Belicht’? Wil je iets kwijt of iets mededelen?

Geen probleem. Neem contact op met Mon Rottiers (0496-20 30 06 of Rottiers.Raymond@telenet.be), Herman De Belder (0477-59 42 78 of herman.debelder@skynet.be) of Luc Peeters (0488-57 07 78 – enkel sms – of lucpeeters.priv@gmail.com).

ZEER RECENT BELICHT

500 FLEECEDEKENTJES VOOR HORECATERRASSEN

MATIGE BELEVING ROND RODE DUIVELS

LIERSE – VIRTON 2 – 2

MUZIKAAL ORGELPUNT VOOR WEEK VAN DE SENIOR

1.000 BOOMPJES EN STRUIKEN VOOR ABROEKBOS

HUWELIJKSJUBILARISSEN IN DUFFEL

HUISZOEKING LEIDT NAAR VERDOVENDE MIDDELEN

RODE LINTJES AAN LIERSE MONUMENTEN

RUSTIGE STUDIEPLEKKEN IN LIER

VOORDELIG EN MUZIKAAL SHOPPEN IN LIER

GRATIS SOEP EN INZAMELACTIE VOOR HET GOEDE DOEL

OPEN DEUREN BIJ LMS DE GEIT

BENEFIETAVOND LEVERT 5.000 EURO OP

EERSTE MANCHE POWERPLUS NATUURLOPEN

ALWEER RODE DUIVELS-SFEER IN SINT-BERNARDUSSTRAAT

RIJKE OOGST VOOR INZAMELACTIE VOORUIT

GEREGELDE CONTROLES AAN VOETGANGERSTUNNEL EN IN FIETSZONE

HOBBYTENTOONSTELLING VAN VLASLO

BELEVINGSINITIATIEVEN IN OVERSTROMINGSGEBIEDEN

PRIJSUITREIKING STAP & TRAP-ACTIE

LIERSE K OP MONOPOLYSPEL LIER

ONTVANGST JUBILERENDE ECHTPAREN

FEESTELIJKE BIJEENKOMST VOOR 70-, 80- EN 90-JARIGEN IN LIER

GROOT SCHERM IN EIKELSTRAAT

GEZELLIGHEID TROEF TIJDENS SENIORENBAL

GRATIS BATTERIJTESTERS VOOR LEGE BATTERIJEN IN BEBATBOXEN

SINTKOOPWEEKEND IN LIER

ONDERSTEUNING VOOR INWONERS DIE RECHT HEBBEN OP JOBBONUS

POP-UP OXFAM-WERELDWINKEL IN ANTWERPSESTRAAT

LIER STEUNT DE ACTIE ‘WARMSTE KEMPEN’

ZIMMERTORENCOMITE BLIKT TERUG OP SUCCESVOL TOERISTISCH SEIZOEN

BOEKENCHEQUE VAN OUDERRAAD VOOR SCHOOLBIBLIOTHEEK

LINTSESTEENWEG IN DUFFEL OPNIEUW OPEN VOOR VERKEER

VOORDRACHT OVER ZORGVOLMACHT

EETFESTIJN BIJ DE ‘HEREN VAN LIER’

SINT BEGROET ALLE BRAVE LIERSE KINDJES

NOSTALGISCHE BENEFIETAVOND FONDS EMMA DEPRINCE

MUZIEK VERBINDT AL 140 JAAR DE NETEZONEN

KROEGENTOCHT VAN VROUW & MAATSCHAPPIJ

LIER BELICHT

De nieuwssite ‘Lier Belicht’ (www.lierbelicht.be) die op initiatief van Raymond Rottiers in 2013 van start ging, wenst op een verzorgde en kwaliteitsvolle manier gebeurtenissen, evenementen en figuren uit Lier en onmiddellijke omgeving te ‘belichten’. Alle domeinen van het maatschappelijke leven komen daarbij aan bod: het sociale, het politieke, het economische, het culturele, het sportieve.

Het uitgangspunt voor deze nieuwssite vormt de vaststelling dat de wereld van de communicatie, de berichtgeving, de duiding en de uitwisseling van informatie in het algemeen en van de journalistiek in het bijzonder, voortdurend in beweging is. De laatste jaren komen de gedrukte media – de gekende uitzonderingen niet te na gesproken – steeds meer onder druk te staan en kennen de nieuwe media – met inbegrip van de digitale nieuwssites – een niet te stuiten opgang.

‘Lier Belicht’ is in belangrijke mate een gevisualiseerde nieuwssite waarin het beeld – onder de vorm van originele, exclusieve en kwaliteitsvolle foto’s – een prominente plaats inneemt. Om het verhaal te vervolledigen wordt het beeldmateriaal aangevuld met bijhorende, eveneens originele en exclusieve, teksten.

DE REDACTIE

Tenzij anders vermeld zijn de foto’s van de hand van initiatiefnemer en fotograaf Raymond Rottiers. Als houder van een A-FIAP won hij tal van fotowedstrijden en bekwam hij meerdere onderscheidingen in eigen land en in het buitenland. Als fotojournalist beschikt hij over een ruime ervaring en verleende hij zijn medewerking aan diverse weekbladen en publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek.

De bijhorende teksten zijn van de hand van Herman De Belder (initialen DéBé). Hij verdiende eveneens zijn sporen als journalist-in-bijberoep en schreef voor verscheidene Nederlandstalige en Franstalige dagbladen, diverse weekbladen en magazines. Bovendien is hij de auteur van tal van publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek en bekleedde hij bestuursfuncties in tal van nationale en internationale journalistenverenigingen.

Fotografische bijdragen worden eveneens geleverd door Luc Peeters, afgestudeerde van het Narafi in Brussel. Als student verzorgde hij al reportagewerk voor de nieuwsdienst van GVA. Als persfotograaf leverde hij beeldmateriaal aan diverse Vlaamse kranten en tijdschriften. Hij stond aan het hoofd van een fotopersagentschap en voerde ook internationale opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met Reuters. Omstreeks 2000 deed zich een belangrijke carrièreswitch voor en concentreerde hij zich niet langer op de veeleisende harde nieuwsgaring. Hij legde zich nu toe op de sector van de events, festivals en public relations. Gedurende 25 jaar verzorgde hij de fotografie van de shows in het Antwerps Sportpaleis. Luc die ook gespecialiseerd is in luchtfotografie, won tal van nationale en internationale fotowedstrijden. Momenteel is hij vooral op lokaal vlak actief. Contact is mogelijk via lucpeeters.priv@gmail.com en 0480-57 07 78 (enkel sms).

CONTACT

Is mogelijk via Rottiers.Raymond@telenet.be, gsm 0496-20 30 06 of herman.debelder@skynet.be, gsm 0477-59 42 78 of Luc Peeters, lucpeeters.prive@gmail.com

COPYRIGHT

Niets uit de nieuwssite ‘Lier Belicht’ mag – noch in woord, noch in beeld – worden gekopieerd, vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of openbaar gemaakt – in welke vorm of op welke wijze ook -, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de volledige redactie.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

Rottiers Raymond, Eeuwfeestlaan, 25 b1, 2500 Lier (Rottiers.Raymond@telenet.be, gsm 0496-20 30 06).

 

 

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK