ZEER RECENT BELICHT

INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE ‘EXPEDITIE NATUUR 2020’

LIER BEGROET EERSTE PARKEERWACHTSTERS (RETRO – 142)

NIEUWBOUW VOOR SINT-ALOYSIUSINSTITUUT (RETRO – 141)

NATUURGEBIED NAZARETH-ZUID WORDT UITGEBREID

DIRECTEUR JOS VAN LOOY GAAT MET PENSIOEN (RETRO – 140)

HORECA LIER NEEMT NIEUWE START IN 1992 (RETRO – 139)

NATUURPUNT – DE WIELEWAAL BLIKT TERUG OP MEMORABEL JAAR

20ste JAARBOEK VAN HET TIMMERMANS-GENOOTSCHAP (RETRO – 138)

NETEKANAALBRUGGEN MOETEN VERVANGEN WORDEN (RETRO – 137)

RUSTIG SAMEN STUDEREN IN DEZE CORONATIJDEN

DE UNIEKE FIETSENVERZAMELING VAN CHAREL LODEWYCKX (RETRO – 136)

HERINRICHTING GEVAARLIJKE KRUISPUNTEN ANTWERPSESTEENWEG (RETRO – 135)

GASTRONOMISCH DINEREN OP HET WATER

MEER FACILITEITEN OM TE SPORTEN EN TE BEWEGEN

DEALERS VAN VERDOVENDE MIDDELEN GEVAT

HEROPENING STADSMUSEUM EN ZIMMERMUSEUM

BOEK OVER DE LIERSE BROUWERIJEN

GROEN –LIER & KO STELT CRISISPLAN VOOR TEGEN EXTREME ARMOEDE, SOCIALE UITSLUITING EN INTRA-FAMILIAAL GEWELD

JEF HELLEMANS, PIONIER VAN DE MODELLUCHTVAART (RETRO – 134)

AUTOMATISCHE SLAGBOMEN AAN SPOOROVERWEG LISP (RETRO – 133)

ZATERDAGMARKT VERHUIST VOORLOPIG NAAR RENAAT VEREMANSPLEIN

FRANSEN VIEREN ‘QUATORZE JUILLET’ IN LIER (RETRO – 132)

JOEGOSLAVISCHE SINT-GUMMARUS-LEKKERNIJEN (RETRO – 131)

LIONSCLUB LIER TWEE NETEN BEKROONT SOCIALE SCHOLENPROJECTEN

RESTAURATIEPREMIE VOOR DE PASTORIJ VAN HET LIERSE BEGIJNHOF

GEERT D’HOLLANDER, STADSBEIAARDIER LIER VANAF 1989 (RETRO – 130)

GASTON VAN DEN BERGH, STADSBEIAARDIER LIER 1979-1989 (RETRO – 129)

OPNIEUW & CO ZOEKT VRIJWILLIGERS

BELFORT VERHUIST NAAR HEUSDEN-ZOLDER (RETRO – 128)

BEDRIJFSSITE WORDT WOONZONE (RETRO – 127)

DE STERKSTE MAN VAN LIER ANNO 1989 (RETRO – 126)

TALENTVOLLE KUNSTENAAR EN BEGENADIGDE VOETBALLER TOON FRANCKX (RETRO – 125)

JANSSENS ALUSYSTEMS ONTWERPT SPECIALE SERRES

STAD EN OCMW ONDERSTEUNEN PERSONEELSLEDEN MET EIGEN KINDEROPVANG

BILJARTKAMPIOEN MICHEL MENS (RETRO – 124)

PSYCHOBILLIES OVERROMPELEN LIER (RETRO – 123)

LIER BELICHT

De nieuwssite ‘Lier Belicht’ (www.lierbelicht.be) die op initiatief van Raymond Rottiers in 2013 van start ging, wenst op een verzorgde en kwaliteitsvolle manier gebeurtenissen, evenementen en figuren uit Lier en onmiddellijke omgeving te ‘belichten’. Alle domeinen van het maatschappelijke leven komen daarbij aan bod: het sociale, het politieke, het economische, het culturele, het sportieve.

Het uitgangspunt voor deze nieuwssite vormt de vaststelling dat de wereld van de communicatie, de berichtgeving, de duiding en de uitwisseling van informatie in het algemeen en van de journalistiek in het bijzonder, voortdurend in beweging is. De laatste jaren komen de gedrukte media – de gekende uitzonderingen niet te na gesproken – steeds meer onder druk te staan en kennen de nieuwe media – met inbegrip van de digitale nieuwssites – een niet te stuiten opgang.

‘Lier Belicht’ is in belangrijke mate een gevisualiseerde nieuwssite waarin het beeld – onder de vorm van originele, exclusieve en kwaliteitsvolle foto’s – een prominente plaats inneemt. Om het verhaal te vervolledigen wordt het beeldmateriaal aangevuld met bijhorende, eveneens originele en exclusieve, teksten.

DE REDACTIE

Tenzij anders vermeld zijn de foto’s van de hand van initiatiefnemer en fotograaf Raymond Rottiers. Als houder van een A-FIAP won hij tal van fotowedstrijden en bekwam hij meerdere onderscheidingen in eigen land en in het buitenland. Als fotojournalist beschikt hij over een ruime ervaring en verleende hij zijn medewerking aan diverse weekbladen en publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek.

De bijhorende teksten zijn van de hand van Herman De Belder (initialen DéBé). Hij verdiende eveneens zijn sporen als journalist-in-bijberoep en schreef voor verscheidene Nederlandstalige en Franstalige dagbladen, diverse weekbladen en magazines. Bovendien is hij de auteur van tal van publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek en bekleedde hij bestuursfuncties in tal van nationale en internationale journalistenverenigingen.

CONTACT

Is mogelijk via Rottiers.Raymond@telenet.be, gsm 0496-20 30 06 of herman.debelder@skynet.be,  gsm 0477-59 42 78.

COPYRIGHT

Niets uit de nieuwssite ‘Lier Belicht’ mag – noch in woord, noch in beeld – worden gekopieerd, vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of openbaar gemaakt – in welke vorm of op welke wijze ook -, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de volledige redactie.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

Rottiers Raymond, Eeuwfeestlaan, 25 b1, 2500 Lier (Rottiers.Raymond@telenet.be, gsm 0496-20 30 06).

 

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK